ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ

Chức danh
BS. CKII. Đoàn Võ Thị Kim Ánh
Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc
BS. CKI. Nguyễn Thị Lan Hương
Nội Tổng Quát
BS. CKII. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nội tiêu hóa
BS. CKII. Hoàng Thị Ánh Đào
Nội tiêu hóa
BS. CKII. Lê Thị Hạnh
Sản Phụ Khoa
BS. CKI.Phan Hoàng Anh Đào
Sản Phụ Khoa
BS. CKI. Trần Văn Long
Ngoại Khoa
BS. CKI. Lê Minh Đức
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
BS. CKI. Lê Văn Tiên
Răng – Hàm – Mặt
BS. CKI. Lê Thị Ninh
Xét nghiệm
Ths. BS. Ngô Hải
Chẩn đoán hình ảnh